Carrera: Letras
Cátedra: Literatura Norteamericana B
Titular: Márgara Averbach
Composición de la cátedra

PROFESORA: Márgara Averbach